Category: travel news

22 Oct

พระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง ในท้องที่บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับให้ชาวพุทธในถิ่นอีสานใต้ได้มาสักการบูชาแทนการเดินทางไปยังจังหวัดที่ห่างไกล
Read More

17 Oct

ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี

เดินเล่นชมความเก่าแก่ของตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและกลายเป็นแหล่งทำครกหินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
Read More

5 Oct

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เรียนรู้กำเนิดแห่งโรงพยาบาลศิริราช ได้ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ซึ่งได้รวบรวมประวัติศาสตร์ศาสตร์ การแพทย์ การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรก พัฒนาวิทยาการแพทย์ของ โรงพยาบาลศิริราชทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย พร้อมทั้งดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ Read More

5 Oct

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เรียนรู้กำเนิดแห่งโรงพยาบาลศิริราช ได้ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ซึ่งได้รวบรวมประวัติศาสตร์ศาสตร์ การแพทย์ การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรก พัฒนาวิทยาการแพทย์ของ โรงพยาบาลศิริราชทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย พร้อมทั้งดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ Read More