Category: health news

22 Oct

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กตามแนวทางรร.สุขภาวะ

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม “สมัชชาการศึกษาเพื่อการถักทอเครือข่ายพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
Read More

17 Oct

เผยคนกรุงฯ นั่งแท็กซี่คาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังเพียง 3%

ชับบ์ประกันภัยจับมือ สสส. รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง กระตุ้นให้คนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เผยผลสำรวจไทยโรดส์ คนกรุงฯ นั่งแท็กซี่คาดเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังเพียง 3% ชี้ นั่งใกล้-ไกล เสี่ยงเท่ากัน ขับเร็ว 60 กม./ชม. หากรถชนแรกปะทะเท่ากับตกตึก 5 ชั้น แต่ถ้าคาดเข้มขัดนิรภัย ลดความรุนแรงได้ 40%
Read More

5 Oct

พบ ‘ช็อกโกแลต’18 ชนิดปนเปื้อนตะกั่ว-แคดเมียม

“มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” เผยผลตรวจ “ช็อกโกแลต” 19 ตัวอย่างซึ่งเป็นที่นิยมในตลาด พบ 18 ยี่ห้อดังมีตะกั่วหรือแคดเมียม ที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค น.ส.สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหาร นิตยสารฉลาดซื้อ แถลงข่าวผลทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก 2 ชนิด ได้แก่ แคดเมียมและตะกั่ว ในช็อกโกแลต 19 ตัวอย่าง ที่เป็นที่นิยมในตลาดทั้งผลิตในประเทศและนำเข้า Read More

5 Oct

พบ ‘ช็อกโกแลต’18 ชนิดปนเปื้อนตะกั่ว-แคดเมียม

“มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” เผยผลตรวจ “ช็อกโกแลต” 19 ตัวอย่างซึ่งเป็นที่นิยมในตลาด พบ 18 ยี่ห้อดังมีตะกั่วหรือแคดเมียม ที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค น.ส.สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหาร นิตยสารฉลาดซื้อ แถลงข่าวผลทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก 2 ชนิด ได้แก่ แคดเมียมและตะกั่ว ในช็อกโกแลต 19 ตัวอย่าง ที่เป็นที่นิยมในตลาดทั้งผลิตในประเทศและนำเข้า Read More