แจงยอดทำบัตรประชาชนใน-นอกประเทศพุ่ง10ล้านราย

1 Feb

แจงยอดทำบัตรประชาชนใน-นอกประเทศพุ่ง10ล้านราย

“กรมการปกครอง” แจงยอดทำบัตรประชาชนปี 60 ใน-นอกประเทศพุ่ง 10 ล้านราย เร่งพัฒนาบริการด้านการทะเบียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(สมาร์ทการ์ด)ให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทย

ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ตลอดจนโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงการประสานความร่วมมือในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนรวม 10,614,258 ราย โดยดำเนินการในราชอาณาจักร 10,592,145 ราย นอกราชอาณาจักร 22,113 ราย

ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่โดยจัดทำบัตรให้กับประชาชนทั่วไปที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชน และสถานที่ที่จัดงานนิทรรศการต่างๆ สามารถออกให้บริการรวม 1,100 ครั้ง จัดทำบัตรได้ 39,453 ราย การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล 1,945 ราย ส่วนโครงการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำเนินการจัดทำบัตร 3,931 ราย ทั้งนี้กรมการปกครองได้พัฒนาสมรรถนะในการบริการด้านการทะเบียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกในทุกพื้นที่ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews