พระธาตุสวี

12 Apr

พระธาตุสวี

ระบรมธาตุงามสง่าที่เป็นดังศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอสวีและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตาม พระบรมธาตุสวีผ่านการซ่อมแซมบูรณะหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยกรมศิลปากรได้ทำการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมเอาไว้

นอกจากนี้บริเวณภายในพระบรมธาตุยังมีศาลเจ้าที่มีรูปคนนั่งขนาดเท่าคนจริง ซึ่งชาวสวีพากันเรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง ให้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้เสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี แล้วพบกับเหตุการณ์ประหลาด กล่าวคือ มีกาเผือกและกาอื่นๆ จับกลุ่มส่งเสียงร้องเหนือกองอิฐปรักหักพัง จึงรับสั่งให้รื้อกองอิฐที่ทับถมกันออก ก็ได้พบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไป ได้เจอผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระองค์จึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ ซึ่งพระบรมธาตุองค์นี้ผ่านการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand