ผ่าดวงเมืองปี 2561

2 Jan

ผ่าดวงเมืองปี 2561

ผู้เชี่ยวชาญดวงเมืองทำนายว่า ยังมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งพยากรณ์ถึงผู้นำในอนาคตด้วย

คุณฟองสนาม จามรจันทร์ อดีตนักจัดรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นนักโหราศาตร์ ได้พยากรณ์ดวงเมืองในปี 2561 นี้ โดยบอกว่าที่ผ่านมาสังคมไทยผ่านช่วงที่อันตรายที่สุดมาแล้วนับตั้งแต่หลังปิดหีบประชามติ ภาพรวมบ้านเมืองยังคงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง แก้เคล็ดด้วยการตั้งจังหวักขึ้นมาใหม่ และดวงเมืองยังคงจะดีขึ้นเรื่อยๆ.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.